שמיעה וטינטון

הכרה בייצוג של שוטרים חיילים וסוהרים שנחשפו לתנאי רעש ולוקים בשמיעתם ובצפצופים באוזניים.

לדוגמא:


קבלת עמדת משרדינו לקשר בין חשיפה לרעש וחבלת ראש של סוהר לבין טנטון באוזניים. 

קשר סיבתי בין שירות בתי-סוהר לירידת שמיעה וטנטון באוזניים


בעקבות הצעקות והכריזה: משרד הביטחון יפצה סוהר לשעבר
הפיצוי נקבע לאחר שהתובע ערער על קביעת קצין התגמולים.
בית המשפט קבע שקיים קשר סיבתי בין ליקוי השמיעה של הסוהר לבין תנאי עבודתו

קישור לכתבה במעריבלוחם מג״ב ניצח- בית המשפט הכיר בפגישת השמיעה והטנטון כפי שנגרמה עקב תנאי שירותו.

שמח לשתף בפסק דין חדש שהתקבל ואשר דחה את עמדת קצין התגמולים כי פגימת השמיעה והטנטון קשורה בחלקה לבעייה גנטית תורשתית בה לקה לוחם משמר הגבול.
 בית המשפט אף חייב את משהב״ט בתשלום הוצאות משפט.
מתכבד לצרף את העמוד הראשון ושני העמודים האחרונים מפסק הדין בהשמטות המחוייבות הנוגעות לפרסום.
חשוב לדעת אף עתה וגם לאחר ניסיונות הפגיעה במשרתי שירות ארוך: קבע, משטרה, שב״ס, ועוד, יש מקום לבחון הגשת תביעה ואף להכיר בפגישות הגופניות או הנפשיות כתוצאה מהשירות.

קישור לפסק הדין
 

קצין הקבע ואיש השב"ס – זכה ,
הוכר כנכה צה"ל בגין ירידת שמיעה וצפצופים לאחר שטענת משרד הביטחון להעדר נכות נדחתה

פורסם באתר ישראל היום 15-9-2019: קישור לכתבה
 קבלת ערעור על החלטה לקבוע קשר סיבתי חלקי בגין שמיעה וטינטון ללוחם מג"ב ושב"ס

קישור לפסק הדין

 


לוחם מג״ב ניצח - בית המשפט הכיר בפגישת השמיעה והטנטון כפי שנגרמה עקב תנאי שירותו.

שמח לשתף בפסק דין חדש שהתקבל ואשר דחה את עמדת קצין התגמולים כי פגימת השמיעה והטנטון קשורה בחלקה לבעייה גנטית תורשתית בה לקה לוחם משמר הגבול.

...

בית המשפט אף חייב את משהב״ט בתשלום הוצאות משפט.

חשוב לדעת אף עתה וגם לאחר ניסיונות הפגיעה במשרתי שירות ארוך: קבע, משטרה, שב״ס, ועוד, יש מקום לבחון הגשת תביעה ואף להכיר בפגישות הגופניות או הנפשיות כתוצאה מהשירות.

קישור לפסק הדין

 הקצין הוכר כנפגע שמיעה וטינטון, שנים רבות לאחר חשיפתו 
בתום שירותו הארוך (כעשורשל קצין ביחידה קרבית לצד רעשי רימוניםפיצוציםירי מרגמות ומבצעים צבאייםהחל לסבול מצפצופים באוזניו ויכולת שמיעתו נפגעה

פורסם במלר"ז קישור לכתבה

 
עו"ד מיכאל פסקל - טלפון: 04-8668377 | פקס: 04-8668388 | דוא"ל: mpascal@smile.net.il | כתובת: רח' הנביאים 20 , בקומה רביעית , חיפה 33031
Facebook