שמיעה וטינטון

הכרה בייצוג של שוטרים חיילים וסוהרים שנחשפו לתנאי רעש ולוקים בשמיעתם ובצפצופים באוזניים.

לדוגמא:


קבלת עמדת משרדינו לקשר בין חשיפה לרעש וחבל ראש של סוהר לבין טנטון באוזניים. 

קשר סיבתי בין שירות בתי-סוהר לירידת שמיעה וטנטון באוזניים

 
עו"ד מיכאל פסקל - טלפון: 04-8668377   |   פקס: 04-8668388   |    דוא"ל: mpascal@smile.net.il   |  כתובת: רח' הנביאים 20 , בקומה רביעית , חיפה 33031