שמיעה וטינטון

הכרה בייצוג של שוטרים חיילים וסוהרים שנחשפו לתנאי רעש ולוקים בשמיעתם ובצפצופים באוזניים.

לדוגמא:


קבלת עמדת משרדינו לקשר בין חשיפה לרעש וחבלת ראש של סוהר לבין טנטון באוזניים. 

קשר סיבתי בין שירות בתי-סוהר לירידת שמיעה וטנטון באוזניים


בעקבות הצעקות והכריזה: משרד הביטחון יפצה סוהר לשעבר
הפיצוי נקבע לאחר שהתובע ערער על קביעת קצין התגמולים.
בית המשפט קבע שקיים קשר סיבתי בין ליקוי השמיעה של הסוהר לבין תנאי עבודתו

קישור לכתבה במעריב
קצין הקבע ואיש השב"ס – זכה ,
הוכר כנכה צה"ל בגין ירידת שמיעה וצפצופים לאחר שטענת משרד הביטחון להעדר נכות נדחתה
פורסם באתר ישראל היום 15-9-2019: קישור לכתבה
 
עו"ד מיכאל פסקל - טלפון: 04-8668377 | פקס: 04-8668388 | דוא"ל: mpascal@smile.net.il | כתובת: רח' הנביאים 20 , בקומה רביעית , חיפה 33031
Facebook